Cieľová skupina: personalisti, manažéri, podnikatelia

Anotácia: Na kurze sa naučíte ako pracovať so Zákonníkom práce a načo netreba zabudnúť v zmluvách.

Obsah:

  • Legislatívny rámec Zákonníka práce z pohľadu personalistu
  • Zmluvná dokumentácia v pracovnoprávnych vzťahoch
  • Začiatok a skončenie pracovného pomeru
  • Neplatnosť skončenia pracovnoprávneho vzťahu
  • Odstupné a odchodné
  • Práca nadčas a pohotovosť
  • Náhrady škody
  • Prekážky v práci (zamestnanec, zamestnávateľ)
  • Diskusia

Ukončenie: Certifikát

Termín: 24. 09. 2018

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: 8 hod.

Cena: 69,- €

Objednávka kurzu